Polityka prywatności

 Polityka prywatności serwisu www.leniar.pl

 

1.      Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.leniar.pl poprzez Serwis.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - RODO.

 

2.      Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Leniar Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000229296, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: nr NIP: 8133385859, nr REGON: 180017713,  kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł (opłacony w całości).

Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych pisząc na adres: Leniar Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów lub na adres e-mail: leniar@leniar.pl

 

3.      Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

a.       wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, w tym do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy ją złożysz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b.      ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

c.       wykonania wynikających z przepisów prawa obowiązków rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

d.      w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

4.      Odbiorcy danych

 Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów, z którymi współpracujemy, są to przedsiębiorstwa: świadczące usługi informatyczne, świadczące usługi opieki serwisowania sprzętu i oprogramowania systemowego, firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe, kancelarie prawne oraz spółka, której pracownicy realizują zamówienia składane poprzez serwis www.leniar.pl

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich lub sprzedawane.

 

5.      Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do organizacji międzynarodowych.

 

6.      Okres przechowywania danych  

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 

7.      Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a.       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b.       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c.       prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,

d.       ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f.       prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres: Leniar Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów lub na adres e-mail: leniar@leniar.pl. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

8.      Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić zawarcia umowy.

 

9.      Informacje Handlowe (marketing bezpośredni)

Masz możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie przez nas na Twój podany przy zamówieniu adres e-mail informacji handlowych (o promocjach, wyprzedażach lub nowych produktach), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Zgodę wyrazisz przy rejestracji poprzez zaznaczenie opcji (check box) „wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną".

 

10.  Cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

 

11.  Prawo do zmian.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

12.  Linki do innych stron

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.leniar.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości w zakresie któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

 

Co oferujemy?

W  naszej ofercie  znajdziecie  Państwo profesjonalne  produkty kreślarskie i biurowe.

Czytaj więcej

 

Aktualności

Leniar dzisiaj
  >>>11.2014 - Produkty modelarskie      >>>02.2013 - Kalki i papiery SCHOELLERSHAMMER >>>01.2013 - Produkty miernicze METEREX >>>05.2012 - Produkty  ARDA   w ofercie  >>>08.2011 -Produkty OLFA w ofercie >>> Nasze stoiska   na  targach  branżowych

Czytaj więcej

25.11.2019

 

Kontakt

WSK Leniar SJ

 

tel. + 48 17 857 57 57

e-mail : hubert.demitraszek@leniar.pl

 

 

biuro Kraków

tel. + 48 12 633 16 65

e-mail : leniar@leniar.pl

Czytaj więcej

Content